Logo
Het is nu 11 aug 2020, 15:48Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 1 bericht ] 
 Beknopte informatie: Religeuze hangers ( update: 7 Dec 2014) 
Auteur Bericht
Avatar gebruiker

Geregistreerd: 22 jul 2009, 18:22
Berichten: 7408
Woonplaats: langs de ijssel
Bericht Beknopte informatie: Religeuze hangers ( update: 7 Dec 2014)
Geschiedenis

Heiligen... de grote onbekenden. Op het eerste zicht lijkt dit wel in tegenspraak te zijn met wat we om ons heen zien, vooral bij de vorige generaties die regelmatig een beroep deden op heiligen. En toch, die vanzelfsprekendheid beperkt zich tot de dienstverlening: heiligen zijn slechts gekend als helpers in nood, als behoeders voor onheil en als beschermers van personen en verenigingen.

Misschien is die vanzelfsprekendheid nog het best te doorprikken door meteen enkele voorbeelden te geven: er zijn zowat 25.000 heiligen bekend, waarvan meer dan de helft anoniem gebleven is. Dat getal 25.000 dekt bovendien heiligen van het meest diverse pluimage: de heilige Andreas Oxner was nog maar pas tweeëneenhalf jaar oud toen hij overleed, Antonius Abt werd er honderd en vijf; Maria van Egypte was een beruchte hoer uit Alexandrië alvorens ze zich bekeerde en 47 jaar lang alleen aan de oevers van de Jordaan verbleef; Hendrik II van Duitsland en Kunegonde vormden een keizerspaar; de heilige Isidorus van Madrid was een landbouwer en ook zijn eenvoudige vrouw werd zalig verklaard; Johannes van Capestrano kon vliegen en Medardus van Noyon lachte steeds. Zelfs de broers van Jezus, die in het evangelie worden vermeld, werden heilig verklaard. Wat te denken over de twaalf heilige broers die omtrent het jaar 303 de marteldood stierven in Italië of de heilige Zevenslapers die twee eeuwen lang sliepen om daarna ook de marteldood te sterven, wat te denken van St.-Wilgefortis, de gekruisigde vrouw met een baard... De meerderheid van de heiligen is niet zo excentriek als dit genootschap, ze zijn "gewoon" en verschillen slechts van de gewone stervelingen door hun onuitsprekelijke liefde voor God.


In zekere zin ligt er iets zeer menselijks aan de basis van heiligenverering en dat is de verering die mensen in het algemeen opbrengen voor hun voorouders. Zo verging het ook de eerste christenen, die respect betoonden aan hun overledenen door hun graf te bezoeken. Geleidelijk aan begonnen ze eucharistie te vieren op de graven van belangrijke voorgangers in het geloof, vooral martelaren (mensen die gestorven waren omwille van hun geloof). De eerste bekende martelaar uit het christendom is de heilige Stefanus, gestenigd omwille van zijn geloofsopvatting. Het hele verhaal is te lezen in de "Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 7".

Vanaf de derde-vierde eeuw ontstaat geleidelijk een eerste vorm van heiligenverering zoals wij die kennen en die ontstaan is uit de martelarencultus. Het gaat in de vroegste tijden nog om een plaatselijke en volkse eredienst op de begraafplaatsen van martelaren. In de zgn. acta martyrum (handelingen der martelaren) werden de levensbeschrijvingen van die bloedgetuigen nauwkeurig opgetekend; alles in verband met het leven en de terechtstelling van de betrokkene. Die bundels werden vanaf de derde eeuw door de bisschoppen uitgewisseld en zo ontstond op verschillende plaatsen een cultus voor dezelfde heilige. De martelaren die op deze lijsten voorkwamen waren heiligen avant-la-lettre. Die heilige mensen wachtte een belangrijke posthume taak. Aan het gegeven van de heiligenverering ligt dus niets meer aan de basis dan het algemeen menselijke gegeven van verering voor voorouders of voor belangrijke voorbeeldfiguren en dat gegeven werd ingebed in de cultuur waarin men leefde.

Het gebruik van de hangers
>>info volgt <<

Bescherming door heiligen

Al eeuwen lang worden heiligen aangeroepen om hun hulp. In de vroegere tijden hadden we niet de bescherming zoals wij ze nu kennen. denk aan verzekeringen , rechten , medicijnen , die nu voor iedereen voorhanden is.
Het overgrote deel van de bevolking had weinig tot geen geld , en men waren klasse gebonden zodat men juist hun toevlucht zocht tot de heiligen.
Zo hebben wij o.a geneesheiligen , beschermheiligen , beroepsheiligen voor bescherming tegen o.a: onweer , brand , onverwachte dood ,

De heiligen waren vaak streekgebonden, dat wil zeggen dat in de ene plaats de heilige werdt aangeroepen voor bijv pest.
Dan werdt diezelfde heilige in een andere plaats aangeroepen voor bijv. bazige vrouwen. Dus zo kon het gebeuren dat één heilige in het hele land wel 5 verschillende krachten had.

Beroepen waren vroeger gebonden tot een gilde, elke gilde had zijn Eigen begeleidingsheilige.om hen te beschermen.
Helaas is door de eeuwen heen deze gebruik nagenoeg verdwenen, nu kennen we vakbonden , gerechtsbijstand , wetboek


Het algehele gebruik is de laatse eeuw al zowiezo verdwenen. bijna niemand kent meer heiligen en hun mystieke krachten.
tegenwoordig doen we er lacherig erom, en is het meer bijgeloof.

Een devotieprent uit de 17e eeuw , beschermheiligen tegen rampspoed en pest
Afbeelding


Materiaal

Devotiehangers en medailles worden meestal van duurzaam materiaal gemaakt, tot circa begin 20e eeuw hier zien we een grote verandering in het materiaal het goedkope aluminium is dan in grote opmars.
De exacte reden hiervoor is mij niet helemaal duidelijk, doorgaans werden medailles intensief gedragen waardoor de medaille vaak juist aan één kant slijt.
aluminium is zeer zacht en zeer aan slijtage onderhevig. Maar nergens is een duidelijk antwoord te vinden in documentatie.

Met het gebruik van verschillende metalen kunnen we in grote lijnen bepalen in welke tijdsperiode de medailles werden gemaakt.

let op: het geeft een globale tijdsperiode weer,maar geeft geen gerantie. sommige metalen worden zelfs nu gebruikt.

  Lood/tin :>>> Ca: 1450 - 1600 A.D
  Brons : >>> Ca: 1600 - 1700 A.D
  Messing: >>> Ca: 1700 - 1900 A.D
  Alluminium: >>> Ca: 1875 - Heden

Maar er zijn enkele uitzonderingen, onderstaand één van de allerbekendste medaille :

De scapulier medaille.
  De scapulier ( H.Maria met Christus die een scapulier overdragen ) bestaat al heel lang, vroeger werden twee stoffen lapjes met de afbeelding van Maria en Christus( scapulier) en het Heilig hart van Christus deze werd gedragen over de schouders en verbonden met elkaar door middel van een bruin koordje ( ook de kleur van koordjes hebben een betekenis) .totdat in Ca: 1915 de goedkeuring kwam van de paus, dat deze vervangen mag worden door een duurzaam materiaal. Dus scapulier medailles van alle soorten metalen en vormen dateren nooit van voor 1915.
  Nu gaan we nog een stapje verder,bij een scapulier medaille was het volgens de Vaticaan verplicht om als tweede afbeelding het H.Hart van christus af te beelden. Pas in 1965 was deze verplichting opgeschort en was men vrij om andere heiligen te gebruiken i.p.v het H.hart van christus .Dus ook hieruit kunnen we cocluderen dat dergelijke medailles nooit voor 1965 kunnen dateren, in elke vorm van metaal soort


Vormgeving
Er zijn tientallen vormen door de eeuwen gemaakt. Maar als je ze goed bekijkt zal het je opgevallen zijn dat de vormen redelijk constant blijven.
Dit klopt ook, zelfs de vormgeving werd namelijk bepaald door het Vaticaan.zo zien we bijvoorbeeld rond de 16e eeuw dat de hangertjes zijn voorzien van gebedsknopjes.
De vaste vorm blijft vrij lang behouden zo is de verticale as is altijd groter dan de horizontale as.Uteraard zijn er uitzonderingen zo zijn er hartvormige hangers en hangers waarvan juist de verticale as breder is dan de horizontale as. Deze laatste zien we veel terug in het gebied tussen Frankrijk en Duitsland.

   Afbeelding

   AfbeeldingBevestigingsoogjes


   Afbeelding

   Afbeelding

   AfbeeldingLatijnse afkortingen

Op vele medailles zien we latijnse afkortingen staan.Voor de meeste een lastige klus om erachter te komen wat het nu betekent.
Hieronder heb ik een " korte " lijst gemaakt met de meest voorkomende afkortingen die gebruikt worden in de religie.

AfbeeldingAfbeelding

AfbeeldingAfbeeldingICONOGRAFIE

De iconografie is de wetenschap die zich bezighoudt met beeldbeschrijving: op welke manier worden gebeurtenissen, zaken en personen voorgesteld op schilderijen, prenten, beelden enz. De vraag die hier centraal staat, is dus op welke wijze heiligen werden en worden voorgesteld. Van de meeste heiligen was geen authentiek portret bewaard en dus moesten de beeldende kunstenaars op andere zaken een beroep doen. Als teken van hun heiligheid kregen ze bovendien als algemeen kenmerk een nimbus of aureool. Dit is een archetypisch religieus symbool dat ook in andere religieuze culturen bekend is, b.v. de Oosterse mandala's.

Nimbus (Latijn voor "wolk") en aureool (ook mandorla genoemd) zijn twee woorden die vaak door elkaar gebruikt worden. Toch is er een verschil: de nimbus is de stralenkrans rond het hoofd van de heilige, een aureool omgeeft het ganse lichaam en wordt enkel toegepast bij Christus en Maria. De nimbus is niet van christelijke oorsprong: De klassieke dichters lieten hun goden op aarde neerdalen in een wolk omdat die naar hun bovennatuurlijke staat verwees. Vanaf de vierde eeuw werd Christus met zulk een nimbus weergegeven. Vanaf de zesde eeuw krijgen ook martelaars, belijders, maagden en alle andere heiligen een dergelijke stralenkrans. In de middeleeuwen krijgt de nimbus soms een symboolgeladen functie: de verrader Judas krijgt zo bij voorbeeld een zwarte nimbus. De nimbus liet wel toe iemand te herkennen als een heilige, maar verraadde de identiteit van de man of vrouw nog niet.

Heiligen worden gewoonlijk niet herkend aan hun gelaat, vooral niet die van vóór ongeveer 1500, omdat men pas vanaf dan portretten van heiligen begint te maken. Om dit euvel te overwinnen hebben heiligen aan attribuut gekregen. Dat van de meeste heiligen geen natuurgetrouw portret bestaat, is dus geen onoverkomelijk euvel. Ook bij de devotie zelf is dit van beduidend weinig belang. Het object of attribuut waaraan men de heilige kan herkennen, is ontleend aan het leven of de legende van de betrokkene. Martelaars worden meestal weergegeven met het tuig waarmee ze gemarteld werden. Voor St.-Laurentius is dat de rooster waarop hij verbrand werd, voor St.-Catharina het rad waarmee ze geradbraakt werd en voor St.-Apollonia de tang waarmee haar tanden uitgetrokken werden. St.-Barbara wordt voorgesteld met een toren die drie raampjes bevat. Die raampjes slaan op haar geloof in de Heilige Drievuldigheid en dus in Christus (haar ouders aanbaden de Romeinse goden). Haar vader sloot haar op in die toren toen hij vernam dat ze christen was, dit in afwachting van haar terechtstelling. Op het moment van haar terechtstelling werd haar vader dood gebliksemd. Ze wordt aldus aanroepen tegen plotselinge dood. Niet-martelaars krijgen een voorwerp uit hun leven of legende mee: St.-Antonius wordt voorgesteld met het Kind waarmee hij speelde, St.-Fransiscus met de vogeltjes waarvoor hij preekte en St.-Ignatius met de orderegel van de jezuïetenorde die hij oprichtte. Het hoeft geen betoog dat heiligen wier attribuut doorheen de loop van de tijden versleten geraakt is en niet meer zichtbaar is op de medaille lastig te identificeren zijn.

Indien het specifieke attribuut verloren is geraakt door slijtage of breuk van de medaille, kan men zich enkel baseren op enkele algemene kenmerken om de heilige alsnog te identificeren.
Enkele mogelijkheden die we kennen zijn:

  engelen (zowel beschermengelen als aartsengelen) hebben vleugels
  apostelen worden steeds blootsvoets voorgesteld. In de middeleeuwen kregen ze elk een eigen symbool:
   ◦Andreas: andreaskruis (X-vorm)
   Bartholomeus: mes of afgestroopte huid
   Jacobus de Meerdere: zwaard, schelp, pelgrimskleed
   Jacobus de Mindere: knots, vollerstang
   Johannes: kelk met een draak of slang in, adelaar, kruis
   Mattheus: zwaard, geldbuidel, hellebaard
   Matthias: bijl, steen
   Paulus: zwaard
   Petrus: sleutels en kruis, een haan
   Philippus: zwaard of lans, drakendoder
   Simon: zaag
   Thaddeus: knots
   Thomas: zwaard en winkelhaak

   Afbeelding

  kerkvaders en kerkleraars dragen dikwijls een boek of een schriftrol
  belangrijke missionarissen , dragen niet zelden een model van de kerk die ze gesticht hebben bij zich. Missionarissen van Afrika, Amerika en Azië hebben niet zelden kruis in de hand
  ordestichters dragen een orderegel
  heiligen van adel dragen een kroon of harnas
  regulieren herkent men aan hun habijt
  abten zijn gekleed in de ordensdracht en dragen een kromstaf
  aartsbisschoppen zijn bekleed met het pallium
  kardinalen zijn getooid met de kardinaalshoed
  pausen herkent men aan de tiera (driedubbele pauskroon) en het pauskruis (drie dwarsbalken)
  pelgrims dragen een pelgrimskleed (waarop meestal schelpen zijn gevestigd), een pelgrimshoed en een drinkflesje in de vorm van een pompoen
  boetelingen hebben een doodshoofd als algemeen attribuut
  martelaren dragen een palmtak, maagden een lelie

Enkele bekende heiligen en hun atributen

  Agatha:
   Afbeelding
   afgebeeld met schotel waarop één of twee borsten liggen en met tang. Agatha stierf de marteldood nadat men haar de borsten had afgeknepen. Patrones van de bakkers, die verkeerdelijk de borsten voor broodjes namen. Ze wordt aanroepen tegen de borstziekten.
  Agnes:
   Afbeelding
   (Agnus=lam) wordt afgebeeld met lam, zwaard en palmtak. Soms ook met zwaard door de hals.
  Alexius:
   Afbeelding
   afgebeeld als bedelaar zittend onder een trap met in de hand een brief en een pelgrimsstaf.
  Ambrosius:
   Afbeelding
   (kerkvader) afgebeeld als bisschop met boek in de hand en bijenkorf naast zicH. Zijn woorden waren zoet als honig. Ook afgebeeld met geselroede en kruisdbeeld in de hand. Soms ook toren op de hand dragend.
  Amelberga:
   Afbeelding
   Gekleed als kloosterlinge staand of zittend op een vis (steur). Soms ook omringd van ganzen en het beeld van Karel de Grote vertrappend. Wordt vereerd te Temse.
  Anastasia:
   Afbeelding

   afgebeeld als brandende toorts aan een staak gebonden op een brandstapel. Wordt aanroepen tegen de brandwonden.
  Anna:
   Afbeelding
   afgebeeld staande achter O.L.Vrouw met het kind, als vrouw met twee kinderen waarvan het kind Jezus een scepter draagt, als vrouw die O.L.Vrouw leert lezen of als moeder met kind met driedubbele kroon in linkerhand en boek in rechterhand. Wordt aanroepen tegen onvruchtbaarheid. De Antwerpenaren gingen te zegenen naar St.Anneke als ze een kind wilden: “ze gingen naar Sint-Anneke om een manneke”.
  Anna ten Drieën:
   Afbeelding
   beeldengroep met de afbeelding van Anna, Maria en het kind Jezus.
  Antonius:
   Afbeelding

   (abt) wordt afgebeeld met varken, tau-staf, bel, vlammen of duiveltje.
  Antonius van Padua:
   Afbeelding

   (Toontje van de verloren voorwerpen) afgebeeld in Franciscaanse pij met kruisbeeld of lelie in de linkerhand en kind Jezus op de arm. Soms op wolk of met ezel naast zicH. Volksheilige die aanroepen wordt tegen verloren voorwerpen. Men bad tot hem tijdens het zoeken en op sommige plaatsen keerde men zijn beeld zolang naar de muur tot datgene wat men zocht teruggevonden was.
  Apollonia:
   Afbeelding

   afgebeeld met tang in de hand. Soms liggen tanden op een boek. Tijdens haar marteling werden al haar tanden uitgetrokken. Wordt aanroepen tegen tandpijn.
  Augustinus:
   Afbeelding

   (kerkvader) wordt voorgesteld als bisschop met als attribuut een hart dat soms met pijlen doorboord is, of waaruit vlammen slaan. Soms zit aan zijn voeten een kind dat water schept of een arend.
  Bavo:
   Afbeelding
   afgebeeld als edelman met zwaard en valk.
  Barbara:
   Afbeelding

   afgebeeld met toren, kelk en palmtak. Palmtak staat voor haar maagdelijkheid. Wordt aanroepen tegen de plotse dood. Patrones van de gevangenen en van de metselaars (cfr.toren).
  Begga:
   Afbeelding
   afgebeeld als vorstin of abdis met kerkje als attribuut.
  Benedictus:
   Afbeelding

   afgebeeld als abt met regelboek, kruis en roede van doorntakken. Soms aan zijn voeten een raaf met brood in de snavel.
  Berlindis:
   afgebeeld met koe naast haar.
  Bernardus van Clairvaux:
   afgebeeld in cistercienserhabijt met wit hondje en straalende schijf waar M of Maria in staat. Meestal ook afgebeeld met de lijdenswerktuigen. Soms ook geknield met het beeld van O.L.Vrouw die melk uit haar borst knijpt in de richting van Bernardus. Deze legende noemt men de "lactatia".
  Blasius:
   afgebeeld als bisschop met twee gekruiste kaarsen en hekel of kam naast zich.
  Catherina van Alexandrië:
   afgebeeld met palmtak, zwaard en met gebroken rad naast zicH. Patrones van de filosofen.
  Catherina van Siëna:
   afgebeeld met hert.
  Cecilia:
   afgebeeld met orgel of harp, palmtak, boek en kroon. Patrones van de muziek. Ook partones van de brandweerlieden. Wordt aanroepen om het vuur te weren en brand te voorkomen. In Catania (Sicilië= eiland van het geslacht van de Caeciliae) veranderde een lavastroom van richting als men haar sluier voor de vuurzee legde. Zo werd de stad gered.
  Christina:
   afgebeeld met palmtak, molensteen en pijlen. Ze werd met een molensteen aan de hals in het meer van Bolsena geworpen maar bleef drijven, daarna werd ze met pijlen doorboord.
  Christoffel:
   afgebeeld als zeer grote manspersoon met kindje op de schouder en staf in de hand. Hij draagt een kindje over een water. Patroon van reizigers en destijds ook van de kolveniersgilde ( kolveniers: vuurwapendragers) van Antwerpen waar P.P.Rubens lid van was.
  Cornelis:
   afgebeeld in pauselijk ornaat (tiara) met de hoorn van een rund. Partoon van het hoornvee. Wordt aanroepen tegen vallende ziekte en jicht.
  Carolus Borromeus:
   jezuïet. Wordt afgebeeld in kardinaalsgewaad met kruisbeeld in zijn hand, ietwat voorovergebogen en pestlijders verzorgend.
  Clara:
   afgebeeld als Franciscanesse met boek, lelietak en monstrans of ciborie in de hand.
  Crispinus:
   afgebeeld met molensteen en schoenmakersalaam.
  David:
   als herder met steen in de hand en slinger, soms Goliath vertrappend; als koning met kroon, scepter en harp.
  Dionysus:
   bisschoppelijk ornaat en hoofd in de handen dragend. Wordt aanroepen tegen hoofdpijn.
  Dorothea:
   afgebeeld als jong meisje met palmtak en een korfje met bloemen of fruit.
  Eligius of Elooi:
   afgebeeld als bisschop met hamer en tang, soms met paardenpoot. Patroon van de smeden en metaalbewerkers.
  Engelen met banderollen:
   aankondiging van Jezus’ geboorte.
  Franciscus van Assisi:
   wordt afgebeeld als ascetische boeteling met doornenkroon en stigmata; als minderbroeder met kruisbeeld (al dan niet gevleugeld) in de hand en/of brandende lamp. Vertrapt slang die in appel bijt.
  Gangulphus:
   Trok zich in eenzaamheid terug wegens de ontrouw van zijn echtgenote en werd vermoord. Afgebeeld als edelman met schild waarop de afbeelding van Christus’ kruis staat, met zwaard of met valk op de arm. Wordt aanroepen tegen de "kwade echtgenoten". Hij wordt vereerd in het kerkje te Paulatem in de Zwalmstreek.
  Gertrudis:
   wordt afgebeeld als abdis met beker in de hand. Op haar staf kruipen muizen en ratten omhoog. Ze wordt aanroepen tegen ratten- en muizenplagen.
  God de Vader:
   als oude man met baard meestal in een driehoek afgebeeld, als wolk waar hand uit komt, op een wolk zittend of als alziend oog in een driehoek (bvb. God ziet mij, hier vloekt men niet).
  God de Heilige Geest:
   als duif, als vlam, als vurige tong, als arend met nimbus.
  Godelieve:
   werd gewurgd en wordt afgebeeld met doek om de hals en vier kronen in de hand.
  Gregorius:
   (kerkvader) afgebeeld als paus (tiara) met duif op de schouder, boek in de linkerhand en staf of pluim in de rechterhand.
  Helena:
   moeder van keizer Constantinus. Afgebeeld als keizerin met kroon en op hoofd en met een groot kruis als attribuut (vinding van het kruis wordt aan haar toegeschreven).
  Henricus:
   afgebeeld als keizer met naast zich een kerkmodel en met in zijn hand een wereldbol waarop een duif zit. Hij bouwde de dom van Bamberg waar hij ligt begraven naast zijn gemalin Kunegonde.
  Hiëronymus:
   (kerkvader) kardinaalshoed en leeuw. Soms ook als schamel geklede kluizenaar met kruisbeeld en boek in de hand en doodshoofd aan de voeten.
  Hippolytus:
   afgebeeld met harnas, lans en palmtak. Soms met vier paarden of door paarden voortgesleurd. Hippolytus werd gevierendeeld, zie schilderij Dirk Bouts. Partoon van de paardenfokkers.
  Hubertus:
   patroon van de jagers wordt voorgesteld met hert met kruis tussen het gewei. Soms met sleutels en jachthoorn. Wordt aanroepen tegen hondsdolheid.
  Ivo:
   patroon van de juristen wordt afgebeeld met toga en baret. Soms met weegschaal.
  Johannes:
   (als evangelist) afgebeeld met baard, schrijvend, met arend naast zich.
  Johannes Berchmans:
   afgebeeld als Jezuïet met kruisbeeld, boek en rozenkrans in de hand. Baret van de Jezuïeten is gevierendeeld, tov. de driedelige van de andere geestelijken.
  Johannes de Doper:
   afgebeeld in dierenvel met banier in de hand en lam met nimbus over de schouder, naast zich of in de armen. Vertrapt soms een serpent of een vos. Ook afgebeeld zijn hoofd op een schotel in zijn handen dragend met naast zich zwaard of bijl.
  Johannes Nepomucenus:
   afgebeeld als kannunik met kruisbeeld en palmtak en rond het hoofd een krans van sterren. Soms met vinger op de lippen. Zijn beeld staat dikwijls op bruggen. Wordt aanroepen tegen laster en kwaadsprekerij.
  Joris:
   afgebeeld als ridder in wapenuitrusting (meestal te paard) die een lans door een draak steekt. Patroon van krijgslieden en schutters. Aanroepen tegen de onvruchtbaarheid.
  Jozef:
   bruidegom van Maria, wordt afgebeeld met staf waaraan lelies bloeien. Soms met winkelhaak en timmermansgerief, soms met Jezus op de arm en lelietak in de hand.
  Justus:
   afgebeeld zoals ook Dionysius met zijn hoofd in zijn handen. Stierf als 9-jarige knaap door onthoofding de marteldood. Aanroepen tegen hoofdpijn. Staat achteraan in Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.
  Justus:
   afgebeeld als knaap of jongeling met hoofd in de handen.
  Laurentius:
   rooster of grill. Laurentius stierf de marteldood. Hij stierf de vuurdood liggend op een rooster. Patroon van de koks. Wordt aanroepen tegen brandwonden en rugklachten.
  Livinus:
   afgebeeld als bisschop met tang in de hand met uitgerukte tong.
  Lucas:
   (evangelist) afgebeeld met rund, os. Soms gevleugeld rund. Patroon van geneesheren en schilders.
  Lucia:
   afgebeeld als jong meisje met ogen op een schotel en dolk door de hals.
   Margaretha Alacoque is een Bourgondische heilige die de verering voor het Heilig Hart op gang bracht. Ze wordt afgebeeld knielend voor een altaar waar Jezus zijn hart toont of biddend in extase opziend naar een hart in een aureool.
  Maria als Moeder van Smarten:
   afgebeeld met hart doorboord met één of meerdere pijlen.
  Maria-Magdalena:
   afgebeeld als voorname dame met zalfpot als attribuut of als zondares in boetekleed met doodshoofd en kruisbeeld.
  Maria Onbevlekt Ontvangen:
   afgebeeld met wit kleed, bauwe gordel, rozenkrans met gouden rozen en op blote voeten.
  Marcus:
   (evangelist) afgebeeld met leeuw die soms gevleugeld is. Ook afgebeeld gezeten tegen vijgenboom met kardinaalshoed en rol in de hand.
  Marcellus:
   in pauselijk gewaad met ezel en kribbe naast zich.
  Mattheus:
   (evangelist) afgebeeld met engel of mens.
  Martha:
   wordt voorgesteld als vrouw met emmer met wijwater en kwast in de hand terwijl aan haar voeten een overwonnen draak ligt. Patrones van huisvrouwen en koks. Zij is de ijverige en zorgzame zuster van Lazarus en Maria. Volgens de legende trok zij met hen naar de Provence en vestigde zich in Tarascon. Zij doodde er de draak "la Tarasque" die de streek tussen Avignon en Arles onveilig maakte door hem met gewijd water te besprenkelen. Op het feest van Martha wordt te Tarascon jaarlijks, op 29 juli, de draak door de stad gedragen en vindt er een groot feest plaats (zie schilderij van de Meister der H. Sippe, museum Berlijn).
  Martinus van Tours:
   afgebeeld als Romeins soldaat te paard met bedelaar naast zich, terwijl hij zijn mantel deelt. Soms ook als bisschop met bisschopsstaf waar in de krul de mantelscène is afgebeeld. Soms ook afgebeeld met gans aan zijn voeten.
  Mozes:
   afgebeeld met twee stenen tafelen in de hand en op het hoofd twee stralenbundels. Soms knielend voor brandend braambos of slaande op een rots met zijn staf.
  Nicolaas van Myra:
   wordt voorgesteld in bisschoppelijk ornaat, met anker of scheepje, kuip met drie kinderen aan zijn voeten, met drie gouden ballen op een boek of met geldbeurs in de hand. Was in oorsprong patroon van de zeevaarders en geliefden. Later patroon van de kinderen en van de bakkers.
  Norbertus:
   voorgesteld als bisschop met monstrans in de hand en onder de voet de ketter Tanchelm vertrappend.
  Oda:
   afgebeeld als koningin met ekster als attribuut.
  Petrus Canisius:
   jezuïet, afgebeeld met pen en boek en kinderen welke hij onderwijst.
  Pharaïldis:
   afgebeeld met neerhofdieren, gans en kippen en schotel met eieren. Soms broden in de hand.
  Piëta:
   voorstelling van O.L.Vrouw met de dode Christus op haar schoot.
  Profeten met banderollen:
   aankondigingen van Jezus’ geboorte. (zie ook Engelen)
  Remaclus:
   afgebeeld als bisschop met wolf naast zich.
  Rochus:
   afgebeeld als pelgrim met ontbloot been en hond. Wordt aanroepen tegen de pest en cholera.
  Rosa van Lima:
   wordt afgebeeld als Dominicanes met een rozenkroon op het hoofd, een kruisbeeld in de hand en het kind Jezus op de arm.
  Sebastiaan:
   afgebeeld aan boom gebonden en met pijlen doorboord. Patroon van de schuttersgilden.
  Servatius:
   afgebeeld in bisschopsornaat met sleutel in de hand en onder zijn voeten een draak. Een minder voorkomend attribuut bij Servaas is de adelaar. De draak herinnert aan de strijd tegen de Arianen.
  Stephanus:
   afgebeeld als diaken met palm in de hand, stenen op het hoofd of naast zich of met stenen op een boek. Eerste martelaar.
  Theresia van Avilla:
   afgebeeld als Carmelites in biddende houding, een pijl doorboort haar hart, soms afgebeeld met de H. Geest (duif) boven haar hoofd.
  Theresia van Lisieux:
   (gekend als het heilig Treezeken) afgebeeld als Carmilites met kruisbeeld en rozen in de hand.
  Ursula:
   maagd en martelares afgebeeld met pijl en/of palmtak in de hand soms ook met witte vlag met rood kruis. Meestal naakt tot aan de lenden met vijf pijlen doorschoten. Ook met opengespreide mantel waaronder haar gezellingen, met een schip naast haar, duif op haar schouder of gekroond met driedubbele kroon.
  Wivina:
   voorgesteld als kloosterlinge met palmtak en brandende kaars in de hand. Aanroepen tegen keelziekten

.

Bronnen:
Heiligen in de volksdevotie
Medaglia devozionale cattolica moderna e contemporanea in Italia ed Europa ( 1846-1978).
I SEGNI DELLA DEVOZIONE TESTIMONIANZE DA ‘SEPOLTURE MURATE’ TRA LUCCA E LA VALDERA (XVII-XVIII SECOLO)
Müstair Kloster St. Johan "munzen und medaillen"
Glaube Aberglaube Amulette Medaillen Andachtsbildchen
Sanctus
sancti
sanctorium
Beschermheiligen der lage landen Jo claes


Je hebt de vereiste permissies niet om de toegevoegde bestanden aan dit bericht te zien.

_________________
Heiligenmedailles en dovotiehangers in de rommelbak... ik verzamel ze..


01 maart 2014, 11:33
Profiel WWW
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen   [ 1 bericht ] 

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum

Ga naar:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
phpBB.nl Vertaling - Hosted by FFXS.nl